Profiel Bewoners

 • De bewoner kan man/vrouw zijn. Er wordt echter wel gestreefd naar een zekere mate van evenwicht in de groep.
 • De bewoner heeft een leeftijd die past in de groep. Op dit moment is dat “jong” volwassen maar hier kan van worden afgeweken.
 • De bewoner heeft een (licht) verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met lichamelijke beperkingen.
 • De bewoner heeft een vergelijkbare zorgbehoefte. Onze doelgroep heeft minimaal een WLZ indicatie VG03.
 • De bewoner past in de groep. De groepssamenstelling is belangrijk, zowel om iedereen de ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor het gevoel van veiligheid.
 • De bewoner heeft een (volwaardige) dagbesteding.
 • De bewoner heeft geen drugs- of alcoholprobleem.
 • De bewoner heeft geen ernstige gedragsstoornissen.
 • De bewoner kan op zijn of haar niveau redelijk zelfstandig functioneren.
 • De bewoner staat onder bewindvoering of curatele.
 • De zorg wordt betaald vanuit het PGB van de bewoner.
 • Kosten gemeenschappelijke ruimte, zie punt 4 in de zorgvisie (woontoelage in PGB).
 • De bewoner betaalt de huur van zijn/haar appartement en kosten van levensonderhoud vanuit zijn/haar Wajong uitkering.
 • De bewoner en ouders/vertegenwoordigers gaan akkoord met de opgestelde zorg- en dienstverleningsovereenkomst.
 • De ouders/vertegenwoordigers staan positief tegenover deelname in commissies, werkgroepen, etc.
 • De bewoner en ouders/ vertegenwoordigers gaan akkoord met de zorgvisie van Ons Plan.

Ons Plan probeert ervoor te zorgen dat alle jongeren verschillend mogen zijn, maar ook wel bij elkaar passen. Het is de bedoeling dat iedereen hier voor langere tijd gaat wonen en dan is het wel belangrijk dat de bewoners goed bij elkaar passen. Niet per se om vrienden te worden, dat mag natuurlijk ook, maar in ieder geval om goede buren te zijn.

Hebben jij en je ouders/verzorgers belangstelling en heb je het idee dat je bij ons past? Neem contact met ons op, dan maken wij een afspraak voor een eerste gesprek. Er is door Ons Plan een bewonersprofiel gemaakt zodat duidelijk is aan de hand van welke criteria getoetst wordt.

Houdt er wel rekening mee dat aanmelding van een toekomstige bewoner, geen garantie biedt voor daadwerkelijke plaatsing.

Contactadres: onsplan.waalwijk@gmail.com

KvK-nummer 73757055