Stichting Ons Plan

Ons plan is om een huis te creëren voor jongvolwassenen die waar nodig 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg/begeleiding krijgen en helemaal zichzelf kunnen zijn. Waar ze zich veilig voelen en waar mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkelingen en zelfontplooiing. Een plek van gedeelde smart en gedeelde vreugde, een eigen plek én met zorg/begeleiding op maat.