Beleidsplan

Beleidsplan

VISIE

Als ouders van jongeren met een verstandelijke beperking hebben wij een ouderinitiatief begeleid wonen opgezet met als doel een mooie, prettige en veilige toekomst voor onze kinderen op te bouwen. Wij zijn ons ervan bewust dat er grenzen zijn aan de leef/woon mogelijkheden voor deze groep en juist daarom onze motivatie om iets moois op te bouwen voor lange tijd.

De zorg wordt betaald vanuit de PGB budgetten maar de inrichting en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes niet. Hiervoor hoopt de stichting donaties en sponsorgelden te gaan ontvangen en daarom ook belangrijk om een ANBI status te hebben.